Abstract

100 kr

Att läsa är också enklare i den nya läsvyn. Du kan dölja delar av dokumentet och fokusera på de delar du vill arbeta med. Om du behöver avbryta läsningen innan du kommit till slutet kommer Word automatiskt ihåg var du var – även på en annan enhet.

Kategori:

Beskrivning

Teman och formatmallar kan också vara till hjälp för att skapa ett samordnat dokument. När du klickar på Design och väljer ett nytt tema ändras bilder, diagram och SmartArt-grafik för att matcha det nya temat. När du använder formatmallar ändras dina rubriker så att de passar till det nya temat.

Spara tid i Word med nya knappar som visas där du behöver dem. Om du vill ändra hur en bild passar in i dokumentet klickar du på den. En knapp för layoutalternativ visas bredvid bilden. När du arbetar med en tabell kan du klicka där du vill lägga till en rad eller en kolumn. Klicka sedan på plustecknet.

Att läsa är också enklare i den nya läsvyn. Du kan dölja delar av dokumentet och fokusera på de delar du vill arbeta med. Om du behöver avbryta läsningen innan du kommit till slutet kommer Word automatiskt ihåg var du var – även på en annan enhet.